Osobné referencie

Blanka Voláková Puškáčová

študentka MBA Personálny manažment

Štúdium MBA v odbore Personálny manažment na Cambridge Business School odporúčam všetkým personalistom (a nie len im), ktorí sú časovo zaneprázdnení, a i napriek tomu majú chuť získavať nové informácie o oblasti HR. Je vhodné pre každého, kto sa chce stretávať s výbornými lektormi, ktorí sú skutočnými odborníkmi a disponujú mnohoročnou praxou v odbore. Prostredníctvom kolegov - študentov tak Cambridge Business School umožňuje spoznať i to, ako reálne vyzerá prax v iných firmách, čo je pre celkový profesijný rozhľad veľmi dôležité a obohacujúce. Veľmi oceňujem taktiež možnosť nadviazať nové kontakty a samozrejme ďalej rozvíjať svoj potenciál. To všetko s podporou príjemného pracovného kolektívu s veľmi dobre zvládnutými organizačnými záležitosťami. Štúdium na tejto škole tak pre mňa bolo po všetkých stránkach prínosné.

Ing. Silvia Koniarová

absolvent MBA Finančný management a účtovníctvo

Rozhodovanie, či absolvovať štúdium MBA bolo logickým vyvrcholením mojich praktických skúseností. Spočiatku som mala obavy, či Slovenčina nebude môj hendikep. Nebola. A preto všetkým slovenským spoluobčanom žijúcim v Českej republike, ale nielen im, doporučujem štúdium na Cambridge Business School s. r. o. Veľmi oceňujem profesionálny prístup zo strany lektorov, odborné a praktické skúsenosti, ktoré boli veľmi prínosné. Štúdium „Finančného managementu a účtovníctva“ pokladám za veľmi náročné, ale aj veľmi prínosné do vedomostí každého managera. Výber jednotlivých modulov a tematických celkov seminárnych prací je zameraný na praktické uplatnenie získaných teoretických vedomostí. Oceňujem vysokú odbornú zdatnosť jednotlivých prednášajúcich a ich objektívne hodnotenie odovzdaných prác. Na záver musím zdôrazniť, že toto štúdium bolo veľkým prínosom do mojej budúcnosti. Doporučujem Cambridge Business School, s.r.o.

Jiří Vykydal

študent MBA Management a leadership

Štúdium MBA na Cambridge Business School (CBS) som si vybral najmä z dôvodu potreby overiť, zrevidovať a rozšíriť si manažérske skúsenosti, ktoré som získal empiricky počas rokov praxe. Turbulencie a masívny rozvoj (nielen) v oblasti ICT si vyžadujú nové prístupy tam, kde zažité klasické manažérske modely sú už nepružné a nestačia novému tempu globálnych zmien, tj. spôsobujú konkurenčnú nevýhodu. Zvolil som preto štúdium moderných metód v manažmente formou MBA na CBS. Rýchlosť štúdia (1 rok) je pre mňa v tomto období zmien veľkou výhodou, hoci na druhej strane vykúpenou značnou náročnosťou štúdia. Odporúčam toto štúdium všetkým, ktorí chcú v dostatočne krátkom čase získať široké spektrum znalostí, ktoré im umožní efektívnejšie a progresívnejšie riadiť moderný "biznis".