Všeobecné informácie o programe

Pre koho je štúdium určené

Štúdium profesijne vzdelávajúceho programu Management a Leadership Online je špeciálne navrhnuté pre časovo vyťažených manažérov, podnikateľov a vedúcich pracovníkov , ktorí majú záujem o manažérske vzdelanie a o rozšírenie znalosti súčasných moderných trendov bez nutnosti cestovať za výučbou.

Program je určený primárne pre riadiacich a vedúcich pracovníkov či členov stredného i vrcholového manažmentu. Môže byť však veľmi prínosný pre všetkých, ktorí chcú získať manažérske znalosti a praktické zručnosti využiteľné na dennej i dlhodobej báze pri riadení spoločnosti a určovaní jej budúceho smerovania a stratégie.

 

Čo Vám štúdium prinesie?

Prostredníctvom on-line seminárov budú študentom detailne vysvetlené všetky dôležité metódy, postupy a zásady manažmentu v organizácii. Osvoja si znalosti napríklad z oblasti stratégie a určovania základných cieľov spoločnosti, naučia sa

analyzovať a optimalizovať procesy v nej prebiehajúce či porozumieť dôležitým právnym aspektom riadenia organizácie. Pri príprave programu boli využité najmodernejšie trendy a metódy z oblasti vzdelávania dospelých.

 

Výhody programu Management a Leadership Online