Forma a priebeh štúdia

Výučba je realizovaná on-line formou so zapojením audiovizuálnych prednášok a študentskej sekcie.

Celé štúdium sa skladá z dvoch semestrov a prebieha v českom jazyku . Každý lektor svojím študentom vysvetlí priebeh a obsah programu, nároky na jeho ukončenie a ďalšie potrebné informácie. V priebehu štúdia sa za každý modul konajú interaktívne semináre. Celkom 10 modulov - 10 seminárov .

Počas online seminára môže študent prispievať do diskusie a komunikovať ako s lektorom, tak s ostatnými študentmi. Lektor spravidla dopĺňa výučbu prezentáciou najrôznejších materiálov so zapojením prezentačného whiteboardu, ktorý umožňuje vpisovanie a kreslenie do zdieľaných dokumentov potrebných na výučbu.

Štúdium zahŕňa absolvovanie desiatich on-line študijných modulov a vypracovanie záverečnej práce. Výklad za jeden modul je v rozsahu 3x45 minút, pričom výstupom z každého modulu je vypracovanie seminárnej práce. Všetky študijné materiály​ poskytujeme študentom zdarma v on-line podobe a sú k dispozícii v študentskej sekcii.

Štúdium je vysoko interaktívne predovšetkým vďaka použitiu najmodernejšieho on-line výučbového systému , ktorý dáva veľký priestor pre zdieľanie a prácu s najrôznejšími typmi materiálov a ponúka nespočetné množstvo užitočných funkcií uľahčujúcich štúdium. Po úspešnom absolvovaní všetkých modulov je štúdium ukončené vypracovaním záverečnej práce a jej následnou obhajobou.

 

Graf priebehu štúdia:

1. až 5. modul

Online výučba

1 seminár za mesiac.
Každý seminár pokrýva jeden modul.
Modul -  3x45 minút

 

6. až 10. modul

Online výučba

1 seminár za mesiac.
Každý seminár pokrýva jeden modul.
Modul -  3x45 minút

 

Záver štúdia:

Odovzdanie všetkých
seminárnych prác +
Odovzdanie
záverečnej práce