Podmienky prijatia

Aby mohol byť uchádzač prijatý na profesijne vzdelávajúci program MBA Executive Management On-line, musí disponovať vysokoškolským titulom aspoň z bakalárskeho stupňa alebo ukončeným štúdiom v profesijne vzdelávacom programe BBA. Z požiadavkou na toto vysokoškolské vzdelanie je možné udeliť výnimku pre uchádzačov, ktorí preukážu dostatočnú a doložiteľnú manažérsku prax. Bližšie informácie o prihlasovaní nájdete tu.

Prihlášku taktiež môžete vyplniť a odoslať priamo tu prostredníctvom nášho on-line formulára. Naše študijné referentky Vás budú následne informovať o ďalšom postupe.

on-line prihláška

Cena za štúdium

Cena za štúdium MBA

4 863 EUR bez DPH

Sledujte naše aktuálne akcie a zľavy z ceny štúdia tu.
Bližšie podmienky ohľadne možností financovania štúdia nájdete tu.