Podmienky prijatia

Aby mohol byť uchádzač prijatý na profesijne vzdelávajúci program MBA Executive Management On-line, musí disponovať vysokoškolským titulom aspoň z bakalárskeho stupňa alebo ukončeným štúdiom v profesijne vzdelávacom programe BBA. Z požiadavkou na toto vysokoškolské vzdelanie je možné udeliť výnimku pre uchádzačov, ktorí preukážu dostatočnú a doložiteľnú manažérsku prax. Bližšie informácie o prihlasovaní nájdete tu .

Prihlášku taktiež môžete vyplniť a odoslať priamo tu prostredníctvom nášho on-line formulára. Naše študijné referentky Vás budú následne informovať o ďalšom postupe.

Prihláška ke štúdiu